Umowa o pozycjonowanie strony - Szczecin

UMOWA  O  POZYCJONOWANIE  STRONY  W  GOOGLE.PL

 

 

Umowa zawarta dnia  25.02.2020r w Mieszkowicach (woj. Zachodniopomorskie) pomiędzy: 

                

Nazwa firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres siedziby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

zwanym dalej: "Zamawiającym", a 

KOWAL Kowalczyk Przemysław, 74-505 Mieszkowice, 1 Maja 8-10A/2. NIP: 5993004022, Regon: 080378236

zwanym dalej: “ Wykonawcą”.

 

§ 1

Domeną pozycjonowaną, pod którą funkcjonował będzie projekt strony internetowej jest domena o nazwie xxxx.com. Strona internetowa jak i domena nie może zostać zmieniona po wszczęciu pozycjonowania i w trakcie trwania umowy bez zgody Wykonawcy (poprawność kodu pod pozycjonowanie). Optymalizacja kodu źródłowego i treści na stronie zostanie przeprowadzona nieodpłatnie.

Umowa staje się ważna, a X-miesięczny okres pozycjonowania liczony jest od momentu przesłania pierwszego raportu wraz z pozycjami słów kluczowych.

W przypadku równolegle zawartej umowy o wykonanie strony: jeżeli Zamawiający nie dokona przekierowania w/w domeny na serwer, gdzie znajduje się nowo wykonany i zaakceptowany projekt strony do 21 dni od momentu akceptacji projektu i przesłaniu przez Wykonawcę danych do przekierowania domeny, umowę uważa się za niezrealizowaną z winy Zamawiającego i Zamawiający zobowiązany jest uregulować kwotę rabatu opisaną w równolegle zawartej umowie o wykonanie strony internetowej.

W przypadku zawarcia umowy wyłącznie na pozycjonowanie strony i braku przesłania danych przez ftp oraz CMS do strony do 21 dni w celu optymalizacji strony pod wyszukiwarki, co z kolei uniemożliwia realizowanie umowy, Zamawiający ponosi rekompensatę umowną na rzecz Wykonawcy.

Rekompensatę umowną na rzecz Wykonawcy ustala się w wysokości: 1000zł netto.

Zapis o dostarczeniu materiałów: Do 30 dni od podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia przynajmniej 50 zdjęć z własnych realizacji oraz tekstów w ilości przynajmniej: 5 000 znaków wraz ze spacjami (materiały będą wykorzystane na stronie internetowej Zamawiającego i będą służyć pozycjonowaniu) – brak dostarczenia tych materiałów również powoduje brak realizacji niniejszej umowy z winy Zamawiającego i Zamawiający ponosi rekompensatę umowną na rzecz Wykonawcy. Zamawiający napisanie tekstów może zlecić Wykonawcy w cenie 40zł netto za 1000 znaków.

§ 2

Podane kwoty rozliczane są w skali miesiąca. Kwota pierwsza (niższa) odnosi się do osiągnięcia na daną frazę pozycji 5-10, druga kwota (wyższa) odnosi się do osiągnięcia na daną frazę pozycji 1-4. Szczegóły rozliczenia zostały ujęte w § 3. Słowa kluczowe, przy których istnieje zapis „za darmo”, oznacza, iż Wykonawca usługi będzie darmowo pozycjonował te frazy w wyszukiwarce Google. 

Słowa kluczowe, które obejmuje umowa pozycjonowania i ceny netto przedstawia poniższa tabela:

fenster Magdeburg - 149zł/199zł

Kunststofffenster Magdeburg - 99zł/119zł

Holzfenster Magdeburg - 79zł/99zł

aluminium fenster Magdeburg - 59zł/79zł

  

türen Potsdam - 149zł/199zł

Haustüren Potsdam - 99zł/119zł

Innentüren Potsdam - 79zł/99zł

Aluminiumtüren Potsdam - 49zł/59zł

Kunststofftüren Potsdam - 49zł/59zł

Aluminiumhaustüren Potsdam - za darmo

Kunststoffhaustüren Potsdam - za darmo 

 

Jeżeli Wykonawca nie doprowadzi przynajmniej 50% w/w słów kluczowych do TOP10 (pierwsza strona w wyszukiwarce Google) do X miesiąca pozycjonowania strony, Zamawiający ma możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy bez żadnych kosztów. W przypadku jeżeli po X miesiącu nie zostanie osiągnięty minimalny efekt 50% słów w top10, a Zamawiający nie wypowie umowy (Zamawiający daje tym samym szansę Wykonawcy na realizację wyniku w dłuższym czasie), okres ten zostaje automatycznie wydłużony do momentu złożenia wypowiedzenia. Jeżeli w dniu wypowiedzenia (np. w Y miesiącu pozycjonowania) ponad 50% słów będzie już osiągało top10, wypowiedzenie uznaje się za niezasadne. W praktyce ponad 50% słów lub wszystkie osiągają top10 między X a Y miesiącem pozycjonowania.

§ 3

Płatność za słowa kluczowe ujęte w § 2 następuje do 14 dni od daty wystawienia faktury, o ile w bieżącym miesiącu strona na daną frazę osiągnęła średni wynik pozycji klasyfikujący stronę do TOP10 w Google. Średni wynik pozycji w danym miesiącu wyliczany jest według wzoru: (badanie1 + badanie2) / 2 badania = średnia pozycja.  

Dwa badania wykonuje się między pierwszym, a ostatnim dniem miesiąca w odstępie przynajmniej 10-dniowym, tj.:  badanie 1: do 15 dnia bieżącego miesiąca, badanie 2: między 16-tym a ostatnim dniem.

Przykład rozliczenia umowy pozycjonowania: pozycja 4 (5 lutego) + pozycja 8 (26 lutego) = 12 (suma). Następnie: 12 (suma) dzielone na dwa badania (iloraz liczb 4 i 8) = 6 - średni wynik pozycji w bieżącym miesiącu. W takim przypadku następuje płatność pierwsza, ujęta w § 1 (niższa kwota). 

• Jeżeli strona osiąga średnią pozycję w przedziale liczbowym od "4" do „10” w bieżącym miesiącu, następuje płatność pierwsza (niższa kwota).

• Jeżeli strona osiąga średnią pozycję w bieżącym miesiącu w przedziale liczbowym od "1" do "4"  następuje płatność druga (wyższa kwota). 

W klasyfikację TOP10 nie wlicza się wyników widocznych w linkach sponsorowanych (pomarańczowe pola nad i pod wynikami organicznymi TOP10) oraz wyników maps.google.pl, ponieważ ów reklamy nie odnoszą się do pozycjonowania objętego niniejszą umową i nie stanowią TOP10 wyników organicznych google.pl.  

Raport z 1 i 2 badania oraz średnia pozycja będzie dostarczany comiesięcznie, po wykonaniu 2 badania.

§ 4

Wykonawca przez cały okres pozycjonowania posiada dostęp do Panelu Administracyjnego strony Zamawiającego oraz dostęp do plików źródłowych poprzez FTP w celu optymalizacji treści i zarządzania stroną.

Projekt, a także treści i zdjęcia na stronie nie mogą być modyfikowane przez Zamawiającego, ponieważ ich nieumiejętne wprowadzenie może zaszkodzić pozycjonowaniu z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Ewentualne zmiany w projekcie w będą konsultowane z Wykonawcą, który wdroży sugerowane zmiany, o ile nie szkodzą pozycjonowaniu. Dodanie kolejnych tekstów oraz zdjęć będzie dokonywał Wykonawca po przesłaniu ich mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zmian w projekcie może dokonać Zamawiający w przypadku, kiedy poinformuje Wykonawcę przed ich uskutecznieniem oraz do 12h po ich uskutecznieniu, wskazując dokładnie miejsce, gdzie zmiany zostały dokonane. Bezwzględnie Zamawiający nigdy nie może zmieniać na własną rękę artykułu zamieszczonego na stronie głównej, ponieważ ma on znaczący wpływ dla pozycjonowania i zmian treści i zdjęć strony głównej wykonuje wyłącznie Wykonawca.

O ile modyfikacje nie zajmą więcej niż 10 minut – Wykonawca dokona je nieodpłatnie. Przykładem są drobne/częściowe korekty w tekście (dodanie czy usunięcie tekstu) w danym artykule lub jednorazowe dodanie do kilkudziesięciu zdjęć do Galerii. Jeżeli zmiany będą wymagały więcej czasu, rozliczenie wynosi 40zł netto za roboczogodzinę.

§ 5

Zamawiający w trakcie trwania umowy nie może zmienić strony internetowej bez wiedzy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający chce zmienić stronę internetową musi skonsultować z Wykonawcą technologie w jakiej zostanie ona wykonana, ponieważ nieodpowiednia może zaszkodzić lub uniemożliwić efektywne pozycjonowanie, w związku z tym Wykonawca może nie zaakceptować wdrożenia nowego projektu strony. O ile technologie będą przyjazne pozycjonowaniu, a projekt zaakceptowany, Zamawiający poniesie koszt w związku z optymalizacją kodu źródłowego oraz treści strony pod pozycjonowanie – w zależności od projektu może zająć to od kilku do kilkudziesięciu roboczogodzin (w zależności od wielkości strony). Opłata za ponowną optymalizację strony wynosi 55zł/h. Przed uruchomieniem nowego projektu pod domeną, Zamawiający musi otrzymać dane przez ftp oraz CMS do strony, aby przeprowadzić optymalizację. Czas na przeprowadzenie optymalizacji wynosi 2 tygodnie od dnia otrzymania dostępów przez ftp oraz CMS do strony.

Wszystkie artykuły na stronie Zamawiającego muszą być unikalne (niekopiowane z Internetu/z innych stron), w przeciwnym wypadku Wykonawca może nie uruchomić, a także zaprzestać pozycjonowania takiej strony do momentu zredagowania unikalnych tekstów. Czas na przeredagowanie treści przez Zamawiającego wynosi 30 dni od momentu nadesłania informacji, które artykuły zawierają kopiowaną treść. W przypadku braku przeredagowania treści do 30 dni, Wykonawca może na własną rękę przeredagować treści, a koszty tej pracy poniesie Zamawiający, przy rozliczeniu 40zł netto za roboczogodzinę.

§ 6

Brak działania strony internetowej powyżej 3 dni z winy Zamawiającego (np.: poprzez nieopłacenie domeny/serwera) lub brak realizacji warunków umowy (w szczególności § 1, § 4 i § 5) może spowodować spadek pozycji w Google, za co nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia comiesięcznego kosztu do końca trwania umowy w wysokości ostatniej wystawionej faktury lub (gdy naruszenie miało miejsce w trakcie pierwszych 4 miesięcy pozycjonowania i kwota należności za pozycjonowanie nie przekroczyła 300zł netto) w wysokości 300zł netto za pozostałe miesiące wynikające z okresu umowy . 

§ 7

Umowa zawarta jest na czas: X miesięcy z okresem wypowiedzenia: Y miesięcy, a po tym okresie przechodzi na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia: Y miesięcy. Minimalny czas trwania umowy to X miesiące (przy realizacji wyników ze strony Wykonawcy). Aby umowa została zakończona po X miesiącach, należy do Y miesiąca współpracy przesłać wypowiedzenie, w innym wypadku po okresie X miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony z Y-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy należy przesłać oświadczeniem w formie skanu wraz z czytelnym podpisem właściciela firmy na mail Wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a umowa staje się nieważna po okresie Y miesięcy, liczone od daty otrzymania oświadczenia. Okres wypowiedzenia liczony jest z pierwszym dniem następnego miesiąca (wypowiedzenie przesłane 24 marca powoduje jego skuteczność od 1 kwietnia, aby zachować pełny miesiąc pozycjonowania).

§ 8

Tytułem wynagrodzenia za dany miesiąc pozycjonowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy do 14 dni od daty wystawienia faktury kwotę wynikającą z § 1 i § 3. Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank PKO BP o numerze: 87 1020 1954 0000 7702 0194 2275. W przypadku braku terminowej płatności za każdy dzień zwłoki Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 2% od wartości faktury.

Zapis o maksymalnej płatności: Strony ustalają, iż maksymalna kwota do zapłaty wynosi X zł netto. Zatem każda kwota do zapłaty wynikająca z w/w opisanego modelu rozliczenia powyżej X zł netto (np. Y zł netto) powoduje, iż faktura wystawiona będzie na kwotę X zł netto.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Spory w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd w Słubicach.

§ 10

Zamawiający nie może podjąć równoległej współpracy z inną firmą pozycjonującą, ponieważ takie działania mogą ze sobą kolidować, a nawet uniemożliwiać pozycjonowanie w/w słów kluczowych. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

SKAN UMOWY prosimy odesłać na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy także o parafkę na każdej stronie !